SISTE NYTT:

Banken endrar renta på utlån og innskot

Banken senkar renta for fyrsteheimslån til ungdom og på lån til bustad innanfor 75 %
av verdigrunnlaget med inntil 0,20 prosentpoeng. Ny rente for fyrsteheimslåna vert
frå 3,50 % (nominell), og frå 3,70 % (nominell) for bustadlåna.
Les meir... »

Opningstider og fristar i påsken

I samband med påsken gjeld eigne opningstider og fristar for registrering av betalingsoppdrag.
Les meir... »

Medieoppslag rundt tryggleiksproblem i OpenSSL

Du som brukar nettbank treng ikkje uroe deg over medieoppslaga knytt til tryggleiksproblemet som er avdekka i OpenSSL. Nettbanken har fleire lag med tryggleik som gjer at passord åleine ikkje er nok for å få tilgang til sensitiv informasjon. Vår leverandør har gjennomført analyse av banken sine internettbaserte tenester, og konkludert med at desse ikkje har vore eksponert for tryggleiksproblemet.
Les meir... »
Fleire saker i nyheitsarkivet »

KONTAKT OSS

 

Telefon: 56 52 03 00
Telefaks: 56 52 03 10
E-post: post@vossabanken.no

 

TeleBank 815 22 255
SMS Bank 26100

 

Besøksadresse: Vangsgata 18
  5700 VOSS
   
Postadresse: Postboks 50
  5701 VOSS

 

SWIFT-adr.: DNBANOKK
Org.nr.: NO 937 897 286
   

Opningstider
 

Måndag-fredag: 09.00-15.30
Torsdag: 09.00-16.30
   
Automatsone: 07.00-21.00

 

 

 Sperreteneste
 

Bli kunde